Loading...
24grudzień

Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo.

Posted byAktualnościNo Comments

Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo.

W Synu Dziewicy, „owinięty w pieluszki i leżącym w żłobie” (por. Łk 2, 12), uznajemy i wielbimy „Chleb, który z nieba zstąpił” (J 6, 41.51), Odkupiciela, który przyszedł na ziemię, by dać życie światu.
W Betlejem narodził się Ten, który w znaku łamania chleba pozostawi pamiątkę swej Paschy.
Adoracja Dzieciątka Jezus staje się w tę Świętą Noc adoracją eucharystyczną.
Zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia! Zostań z nami na zawsze. Amen!
św. Jan Paweł II
… spokojnych, pełnych refleksji i miłości spotkań z Nowonarodzonym Jezusem…

Wszechmogący Boże, przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy, spraw, abyśmy przez nasze czyny dawali świadectwo o Światłości, która przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 Previous  All works Next