Loading...

Dzień Duchowości w Karmelu – sobota 30.03.2019

Opublikowano 14 marca

[BEZ]SENS CIERPIENIA

Serdecznie zapraszamy na dzień duchowości w Karmelu. W kontemplacyjnym przeżywaniu Wielkiego Postu, wsłuchajmy się w płynące do nas Słowo Boże. Wpatrujmy się i adorujmy Chrystusa ukrzyżowanego, cierpiącego bo w jego ranach jest nasze zdrowie.
Zapraszamy Was na szczególny dzień, gdzie będziemy słuchać i mówić o cierpieniu.

Plan dnia duchowości

10:00  CIERPIENIE W BIBLII – ks. dr Ryszard Kempiak SDB

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – dr nauk teologicznych (teologia biblijna) PAT w Krakowie, lic. teologii (nauki biblijne) Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie; wykłada egzegezę Nowego Testamentu, wstęp ogólny do Pisma Świętego; adiunkt w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu Instytutu Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

11:30 MSZA ŚW.

12:30 GŁOSIMY ŚMIERĆ PAŃSKĄ – O CHRYSTUSIE CIERPIĄCYM WE MSZY ŚWIĘTEJ – o. Mateusz Filipowski OCD

O. Mateusz Filipowski – karmelita bosy, patrolog, opiekun duchowy Stowarzyszenia Laudem Gloriae, duszpasterz akademicki – DA KARMEL oraz współinicjator Karmelitańskiego Ośrodka Liturgii i Modlitwy we Wrocławiu.

PRZERWA

14:00 – „NIE WIEM JAK MOGŁAM…” – TEREZJAŃSKA PRAWDA O CIERPIENIU – s. Lidia Wrona CM

S. Lidia Wrona CM – Karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii. W roku 2016 uzyskała tytuł doktora nauk teologicznych na krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Zafascynowana osobą i przesłaniem św. Teresy od Jezusa od lat podejmuje rozmaite inicjatywy związane z formacją duchową zarówno osób zakonnych, jak i świeckich. Wykłada w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Współpracuje z Universidad de la Mística (CITeS) w Awili. Autorka wielu konferencji i artykułów z dziedziny duchowości. Tłumaczka z języka hiszpańskiego.

15:00 – GODZĘ SIĘ NA CIEMNOŚĆ – Mateusz Ochman

Mateusz Ochman – Ojciec i mąż. Mieszka w Krakowie. Pracuje jako mediaworker. Pisze, tworzy projekty graficzne i filmowe, opracowuje i wykonuję strategie w mediach społecznościowych. Był m.in. wykładowcą grafiki w ramach kursu Akademia Dziennikarstwa na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Prelegent – zwiedził kilkanaście szkół i kilka dużych rekolekcji opowiadając młodzieży o Panu Bogu i wartościach, które wyznaje. Był tzw. “katolickim głosem” w mediach takich jak m.in.: TVP, TVN, Polsat News, Czwórka Polskie Radio, Radio Kraków, Gazeta.pl czy naTemat.pl.

PRZERWA

16:30 W JEGO RANACH JEST NASZE ZDROWIE – ADORACJA KRZYŻA – prowadzi Wspólnota Emmanuel

Wspólnota Emmanuel – Wspólnota Emmanuel gromadzi osoby różnych stanów: małżeństwa, rodziny, singli, księży, braci i siostry konsekrowane, wszyscy oni pracują w Kościele Katolickim, jako odpowiedź bożemu wezwaniu do służenia i głoszenia Chrystusa w dzisiejszym świecie. Jako Stowarzyszenie Wiernych, jest ono głęboko oddane Kościołowi, jego pasterzom (biskupom i hierarchii), nauczaniu i tradycji. Członkami Wspólnoty są mężczyźni i kobiety naszych czasów, którzy są przepojeni pragnieniem głoszenia Ewangelii poprzez swoje życie i na nowy sposób odpowiadający współczesnym potrzebom. Więcej na: https://www.emmanuel.info.pl/

 

 

 Previous  All works Next