Loading...

Instytut Duchowości Karmel

Instytut Duchowości Karmel

Instytut Duchowości KARMEL (IDK) rozpoczął swoją działalność 15 października 2015. Ma swą siedzibę w Klasztorze Karmelitów Bosych we Wrocławiu. Oferuje trzy etapowy cykl wykładów i warsztatów, wśród których wiodącą pozycję zajmuje duchowość karmelitańska.

„Ja Jestem drogą,prawdą i życiem” J 14,6

Etap 1

ROK 1 – POZNANIE PRAWDY

 • Duchowość Karmelu: Św. Teresa od Jezusa – prawda osoby, życia i nauczania (o. Antoni Rachmajda OCD)
 • Formacja ucznia Jezusowego w Ewangelii św. Jana (ks. Ryszard Kempiak SDB)
 • Mądrość i prawda w filozofii (dr Adam Workowski)
 • Prawda historii – a święci (Gabriel Maciejewski)

ROK 2 – O PRAWDZIE

 • Duchowości Karmelu: św. Jan od Krzyża, Edyta Stein, Teresa z Lisieux (o. Antoni Rachmajda OCD)
 • Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek (ks. dr Grzegorz Strzelczyk)
 • Formacja sumienia w prawdzie – teologia moralna (ks. prof. Paweł Bortkiewicz)
 • Prawda o człowieku jako osobie – pedagogika personalistyczna (prof. Katarzyna Olbrycht)
 • „Piękno jest kształtem łaski” – o prawdziwej sztuce w dziejach (Grażyna Strykowska)
 • Mechanizmy kłamstwa – psychologia społeczna (prof. Jolanta Miluska)
 • Historia myśli współczesnej (prof. Tadeusz Miluski)

Etap 2

ROK 1 – POZNANIE PRAWDY O SOBIE

Warsztaty:

 • „Nie mogę przestać o tym myśleć”. Myśleć z kimś, przeciw komuś, dla kogoś; o. Antoni Rachmajda OCD
 • „Niepotrzebnie to powiedziałem…”. Sztuka panowania nad słowem; Sławomir Bajew,  Polskie Radio
 • „Piękno jest by pociągało…”. Myślenie i tworzenie według piękna; Grażyna Strykowska,
 • „Tylko Bóg jest dobry”. Kształtowanie sumienia w prawdzie, ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr
 • „Wiedzieć czego nie wiem”. Umiejętność szukania i znajdowania prawdy, Krystyna Murat
 • „Dobrze widzi się tylko sercem”. Kształtowanie wrażliwości serca;  o. Antoni Rachmajda OCD
 • „Być mądrym po szkodzie”. Historia może być nauczycielką życia, Gabriel Maciejewski
 • „Lepiej z mądrym stracić, niż z głupim zyskać…”. Myślenie z drugim człowiekiem, dr Adam Workowski
 • „Lectio divina” – medytacja: myślenie z Bogiem; Karmelici Bosi

ROK 2

Informacje wkrótce – rok zaczyna się od października 2018

Etap 3

Informacje wkrótce.  Od 2019 r.  startuje pierwsza grupa

desk-1869579

ZAPISY

 1. Forma zapisów

przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na e-mail: idkarmelwroclaw@gmail.com lub przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie Laudem Gloriae

 1. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław

z dopiskiem: Instytut Duchowości KARMEL

Dokumenty można składać do 8 października 2018. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Warunki przyjęcia na Studium Duchowości

2.1 Dokumenty

– formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem (dostępny tutaj)

– życiorys

– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

– trzy fotografie

– ofiara 280 zł za jeden semestr

2.2 Wymagania

– ukończona szkoła średnia

– przejście rozmowy wstępnej (uzyskanie charakterystyki kandydata)

Terminy rozmów:

w okresie wakacyjnym ustalane indywidualnie

Prosimy o wybór dogodnego terminu rozmowy i podaniu w formularzu zgłoszeniowym lub emailowo.

Miejsce rozmów:

Klasztor oo. Karmelitów Bosych, ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław

Wyniki rozmów:

Informacja o przyjęciu zostaną przekazane kandydatom do 10 października 2018

 

Opłata:

Opłatę, w kwocie 280 zł za I semestr, można dokonać osobiście lub na konto Stowarzyszenia Laudem Gloriae ( mBank 91 1140 2017 0000 4402 1308 7803)

– w tytule proszę wpisać: darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod nr telefonu 662 501 093

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy  (pobierz)

 

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się co drugi czwartek począwszy od października do czerwca.

Szczegółowy plan dostępny (tutaj)

 Previous  All works Next