Loading...

Karmel

Karmel

Karmel

To miłość do Karmelu zjednoczyła nas we Wspólnotę ludzi pragnących pogłębiać swoją duchowość, trwać na modlitwie i w wymiarze apostolskim propagować karmelitańską duchowość.

Zrodziliśmy się 28 października 2014 r. przy klasztorze Karmelitów Bosych we Wrocławiu. Tworzymy zgrany zespół, którego celem jest dbanie o rozwój duchowy zarówno członków zrzeszonych jak i osób nowo przybywających. Swoją działalność rozpoczęliśmy pod nazwą Stowarzyszenie Walka Duchowa. Przez pierwszy okres naszej działalności aktywnie włączaliśmy się w inicjatywy parafii jak i również tworzyliśmy liczne dzieła w Archidiecezji Wrocławskiej.  W naszą działalność wpisują się trzykrotnie organizowane Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne z o. Antonello Cadeddu, spotkania modlitewne, dni skupienia ze świętymi Karmelu, rekolekcje dla rodziców oraz w zależności od potrzeb spotkania tematyczne propagujące wartości chrześcijańskie.

W październiku 2017 r. postanowiliśmy „wyjść na pustynię”, by w milczeniu i z dala od zewnętrznej aktywności rozeznać nasz cel i charakter działania. Wyznaczyć kierunek duchowej wędrówki. Po niemalże rocznej formacji, modlitwie i rozmowach, w wyniku rewizji swoich zadań i celów w służbie Zakonowi Karmelitów Bosych oraz lokalnemu Kościołowi, postanowiliśmy wolą członków tegoż Stowarzyszenia oraz przy współpracy z Zakonem Karmelitów Bosych, zmienić nazwę dla swojego Stowarzyszenia oraz podjąć nowe cele i inicjatywy wynikające z karmelitańskiego ducha modlitwy i apostolatu.

Dla uniknięcia wszelkich niepotrzebnych pomyłek, podkreślamy że Stowarzyszenie Walka Duchowa oraz Laudem Gloriae, to w rzeczywistości wspólnota tych samych ludzi – założycieli, którzy zainspirowani duchem Karmelu, pragną dalej służyć Kościołowi ubogacając Go po przez przekazywanie głębokiego dziedzictwa karmelitańskiej duchowości.

 Previous  All works Next